Åpenhetsloven
Tp Nordic AS

er omfattet av Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomhetene håndterer dette.

PDF - åpenhetsloven
Whistleblower
Vi vil gjøre det rette

Selskapet vårt strekker seg etter å opprettholde en åpen forretningskultur, med høye etiske standarder. Vi verdsetter sikkerhet og respekt for alle som påvirkes av selskapet vårt. Du spiller en viktig rolle for at vi skal oppnå suksess.

Vår varslingstjeneste

Varslingstjenesten er et system for tidlig varsling som reduserer risiko. Den er et viktig verktøy for å fremme god forretningsetikk, og for å opprettholde både kundenes og det offentliges tillit til oss.

Varslingstjenesten kan brukes til å varsle om alvorlig risiko som påvirker enkeltpersoner, organisasjonen vår, samfunnet eller miljøet. Varselet ditt kan inneholde informasjon om straffbare handlinger, uregelmessigheter og overtredelser eller andre handlinger i strid med EU-lover eller nasjonale lover, innenfor en arbeidsrelatert kontekst.

Du trenger ikke ha bevis for mistankene dine, men alle rapporter må sendes inn i god tro.

Rapporten din vil bli behandlet på en sikker måte

Rapporteringskanalen leveres av en ekstern partner, Whistleblowing Centre, for å sikre anonymiteten. Rapporteringsprosessen er kryptert og beskyttet med passord.

Alle rapportene behandles konfidensielt.

Trykk her