Cemp

FLAMME SIKKER MOTOR

E.AC IE3-IE4

Hovedbruken på disse motorene er ventilasjon, Marine, Steinknuseverk, Olje og gass, Pumper.

Kraft fra 0,12Kw til 375Kw 

E.AN - E.AD - E.AQ - IE3-IE4

Kraft fra 0,12Kw til 375Kw

E.DB - E.DC - E.HB - E.HC IE3-IE4

Hovedbruken for denne typen er kraner og vinsjer, marine, steinknuseverk, Olje og gass.

Kraft fra 0,75Kw til 200Kw

Kataloger

Cemp motor katalog

PDF.file 7MB