TP Nordic ble etablert i 2006 av Jan M Nyborg og Freddy Haaberg, som har lang erfaring innenfor salg av Motorer, Gir, Lager og Transmisjoner til industrien og OEM kunder. I tillegg er vi en stor leverandør av Maskinerte Komponenter etter tegning i ulike materialer, bearbeidinger og overflatebehandling.

Dette har vi videreutviklet slik at vi i dag også leverer fra ferdige moduler til komplette maskiner, basert på kundens krav og spesifikasjoner. Denne del av vår forretning er i dag en viktig del av vår omsetning. Og med den kunnskap vi har opparbeidet, er dette et viktig satsingsområde hos oss. Vi har et nettverk av leverandører som er valgt utelukkende basert på kvalitet, kompetanse innenfor sitt felt og som har riktige priser. Over tid har vi utviklet disse til å bli trygge leverandører mot det marked her i Norge og Europa som vi betjener og ønsker å betjene. TP Nordic er et lite, men kompetent firma der alle ansatte har gode kunnskaper og lang erfaring.

Vårt hovedbudskap er at Kunden er i sentrum og for å kunne lykkes med det vet vi at en del grunnleggende elementer må være tilstede:

Kunnskap og forståelse om produktene og kunden

Kvalitet og leveringssikkerhet

Valg av leverandører

Informasjon og oppfølging mot våre kunder

Kostnadsbilde som totalt er med å sette prisen på produktene